Werk in uitvoering

 Herinrichting Panningen-Zuid (Heuvelhoek) 

In opdracht van Gemeente Peel en Maas zijn wij bezig met de herinrichting en afkoppelen Panningen-Zuid (Heuvelhoek).

In 14 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- voorbereidende werkzaamheden
- grondverbeteringen t.b.v. groenvoorzieningen
- aanbrengen infiltratieriool
- vervangen kolk- en huisaansluitingen
- opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
- opbreken en aanbrengen elementenverharding
- aanbrengen asfaltverharding
- plaatsen straatmeubilair en bebordingen