Werk in uitvoering

 Reconstructie Palmstraat Asten 
In opdracht van Gemeente Asten zijn wij bezig met de reconstructie van de Palmstraat, Lotusstraat en de Jasmijnstraat in Asten.

In 6 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden in maart 2019 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- opbreekwerkzaamheden
- grondwerkzaamheden
- rioleringswerkzaamheden
- aanbrengen elementenverhardingen
- aanbrengen beplanting en bomen