Werk in uitvoering

 Bouw- en woonrijp maken Salmespad Nederweert 
In opdracht van Gemeente Nederweert zijn wij momenteel bezig met het bouwrijp maken Salmespad in de wijk Hoebenakker te Nederweert.

Tijdens deze fase wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd en naderhand worden de bouwwegen voorzien van asfalt.
De werkzaamheden duren circa 7 weken en worden naar verwachting in mei afgerond.

Afhankelijk van de voortgang van de woningbouw werkzaamheden wordt naar verwachting de eerste fase begin 2020 woonrijp gemaakt.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- opruimingswerkzaamheden
- opbreken verhardingen
- grondwerkzaamheden
- aanbrengen rioleringen
- aanbrengen asfaltverhardingen
- aanleg elementenverhardingen
- aanbrengen groenvoorzieningen