Werk in uitvoering

 

In opdracht van Bots Bouwgroep zijn wij bezig met het bouwrijp maken van bouwplan Derpsestraat in Deurne.

De werkzaamheden worden eind 2019 afgerond en dan start de woningbouw.
Met het woonrijp maken wordt naar verwachting gestart in het najaar van 2020.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Grondwerkzaamheden
- Aanbrengen vuilwater- en infiltratieriolering
- Plaatsen infiltratievoorziening
- Aanbrengen funderingen
- Stellen kantopsluitingen en gootlagen
- Aanleg verhardingen
- Aanbrengen groenvoorzieningen