Werk in uitvoering

 In opdracht van Gemeente Asten zijn wij bezig met de uitvoering van de herinrichting Logtenstraat in Asten.

In 4 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden en bedrijven te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden medio juli 2021 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Grondwerkzaamheden inclusief saneren vervuilde grond
- Verwijderen en aanbrengen funderingsmaterialen
- Opbreken en aanbrengen hoofdriolering en huisaansluitingen
- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
- Opbreken en aanbrengen elementenverharding
- Opbreken en aanbrengen asfaltverhardingen
- Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair
- Verwijderen en aanbrengen openbare verlichting
- Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen
- Overige bijkomende werkzaamheden