Werk in uitvoering

 

Herinrichting Prins Bernhardlaan, Willemstraat, Emmastraat en NassaustraatIn opdracht van gemeente Helmond zijn wij bezig met de herinrichting van de Prins Bernhardlaan, Willemstraat, Emmastraat en Nassaustraat in Helmond.

In 4 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind december 2018 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Opbreekwerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Rioleringswerkzaamheden
- Aanbrengen elementenverhardingen