Werk in uitvoering

Herinrichting en rioolvervanging Kalanderstraat en Haspelstraat te Geldrop


In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn wij bezig met de herinrichting en rioolvervanging Kalanderstraat en Haspelstraat te Geldrop.

In 4 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden in mei 2019 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Opbreekwerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Rioleringswerkzaamheden (vuilwater en infiltratie riolering)
- Stellen kantopsluitingen en goten
- Aanbrengen van bestratingen