Werk in uitvoering

Afkoppelen regenwater diverse straten gemeente Venlo


In opdracht van de gemeente Venlo zijn wij gestart met het afkoppelen regenwater op diverse locaties binnen de gemeente Venlo. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Heymansstraat in Boekend, Op de Hor in Arcen, Eikenstraat en Constantijn Huygensstraat in Blerick.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Verkeersmaatregelen
- Verwijderen verharding en fundering
- Grondwerkzaamheden
- OCE-onderzoek
- Sanering conform BRL7001
- Rioleringswerkzaamheden / infiltratiesysteem
- Aanbrengen elementenverharding en asfaltverharding

Naar verwachting worden de werkzaamheden in april 2019 afgerond.