Werk in uitvoering

 

Woonrijp maken Loverbosch fase 1A


In opdracht van de gemeente Asten zijn wij bezig met het woonrijp maken van fase 1A van de woonwijk Loverbosch in Asten..

In 7 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken. Naar verwachting worden de werkzaamheden in juni 2020 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Verrichten opruimwerkzaamheden
- Uitvoeren grondwerken
- Aanleg kolken en putranden
- Aanbrengen funderingen
- Stellen kantopsluitingen en gootlagen
- Aanleg diverse bestratingsmaterialen
- Plaatsen openbare verlichting
- Aanbrengen groenvoorzieningen