Werk in uitvoering


 

 


In opdracht van HVG Real Estate zijn wij bezig met de uitvoering van nieuwbouwplan Luischhof in Broekhuizen.

De werkzaamheden bouwrijp maken worden in de loop van april 2021 afgerond.
Met het woonrijp maken kan naar verwachting worden gestart eind 2021, afhankelijk van de voortgang nieuwbouw woningen.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Opbreken en aanbrengen hoofdriolering en huisaansluitingen
- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
- Opbreken en aanbrengen elementenverharding
- Verwijderen en aanbrengen groenvoorziening
- Bijkomende werkzaamheden