Werk in uitvoering


 

 


In opdracht van de gemeente Helmond zijn wij bezig met het project afwatering Pastoor Elsenstraat in Helmond.

Gedeeltelijk ligt de Pastoor Elsenstraat laag waardoor bij veel regenval wateroverlast ontstaat. Om de overlast weg te nemen wordt er een extra regenwaterriool aangebracht in de Pastoor Elsenstraat en Ardennen.

In 4 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind november 2020 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Voorbereidende werkzaamheden
- Uitvoeren grondwerken
- Het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitingen
- Het verwijderen en aanbrengen van riolering (beton en PVC)
- Grondwerkzaamheden
- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
- Opbreken en aanbrengen elementenverharding
- Bijkomende werkzaamheden