Werk in uitvoering

  logo gem Someren 002

 

In opdracht van Gemeente Someren zijn wij bezig met de herinrichting van de wijk Someren Noord.

In 5 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden eind april 2022 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Grondwerkzaamheden
  • Verwijderen beplanting en elementenverhardingen
  • Opbreken bestaande riolering
  • Aanbrengen riolering
  • Stellen kantopsluitingen en goten
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Overige bijkomstige werkzaamheden

tekening Someren Noord