Werk in uitvoering

  Logo Leisure

 

In opdracht van Rosvelt Onroerende zaken b.v. zijn wij gestart met de aanleg van de infrastructuur rondom Hotel Rosvelt en de Burger King in Nederweert.

Vanwege de nog lopende bouwwerkzaamheden worden onze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. 
De werkzaamheden zullen naar verwachting medio juli 2023 worden afgerond.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Grondwerkzaamheden en funderingen
  • Aanbrengen hoofdriolering en huisaansluitingen
  • Aanbrengen infiltratievoorzieningen
  • Stellen kantopsluitingen en goten
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Groenvoorzieningen
  • Bijkomende werkzaamheden

tekening Someren Noord