Werk in uitvoering

logo gem Beesel

 

In opdracht van Gemeente Beesel zijn wij bezig met de reconstructie van de Burgemeester Claessenstraat in Reuver.

In 3 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden eind december 2021 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Verkeersmaatregelen
  • Opbreken elementenverhardingen
  • Opbreken en frezen asfaltverhardingen
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Stellen kantopsluitingen en goten
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Aanleg groenvoorzieningen
  • Overige bijkomstige werkzaamheden

tekening Reuver