Werk in uitvoering

logo Peel en Maas 

 

In opdracht van Gemeente Peel en Maas zijn wij in januari 2023 gestart met het project reconstructie van de Steegstraat, Kapelkesweg en de Jan Thijssensteeg in Meijel.
Onze werkzaamheden in de Steegstraat en de Jan Thijssensteeg zijn inmiddels afgerond.

De werkzaamheden aan de Kapelkesweg zullen worden opgestart medio mei 2024.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Opbreken elementenverhardingen
 • Opbreken en frezen asfaltverhardingen
 • Aanbrengen infiltratieriool / rwa-riool
 • Vervangen huisaansluitingen
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Stellen kantopsluitingen en goten
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Overige bijkomstige werkzaamheden

tekening Dwarsstraat 2 min 

tekening 2 Meijel