Werk in uitvoering

logo Peel en Maas 

 

In opdracht van Gemeente Peel en Maas starten wij in Januari met de reconstructie van de Steegstraat, Kapelkesweg en de Jan Thijssensteeg in Meijel.

Er zal worden gestart met de Steegstraat en aansluitend gaan we de Jan Thijssensteeg aanpakken.
Naar verwachting zullen deze werkzaamheden medio juni 2023 worden afgerond.

De werkzaamheden in Kapelkesweg zullen worden opgestart medio september 2023.In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Opbreken elementenverhardingen
 • Opbreken en frezen asfaltverhardingen
 • Aanbrengen infiltratieriool / rwa-riool
 • Vervangen huisaansluitingen
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Stellen kantopsluitingen en goten
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Overige bijkomstige werkzaamheden

tekening Dwarsstraat 2 min 

tekening 2 Meijel