Werk in uitvoering

  

In opdracht van Gemeente Heeze-Leende zijn wij bezig met de realisatie van het centrumplan Leende.

In 7 fases worden de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd om zo de hinder voor aanwonenden te beperken.
Naar verwachting worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2021 afgerond.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- voorbereidende werkzaamheden
- grondwerkzaamheden
- aanbrengen infiltratieriool
- opbreken en aanbrengen hoofdriolering en huisaansluitingen
- opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
- opbreken en aanbrengen elementenverharding
- verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen
- overige bijkomende werkzaamheden