Werk in uitvoering

Logo gemeente Someren

 

In opdracht van Gemeente Someren starten wij in December 2023 met het woonrijp maken van de woonwijk Groote Hoeven in Someren.

Vanwege de nog lopende bouwwerkzaamheden van de nieuwe woningen zullen de werkzaamheden in 6 hoofdfasen worden uitgevoerd.
Naar verwachting zullen de laatste werkzaamheden eind 2024 worden afgerond.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Verwijderen verhardingen en beplanting
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
 • Verwijderen bestaande riolering
 • Aanbrengen riolering
 • Aanbrengen straat- en trottoirkolken
 • Aanbrengen funderingen
 • Stellen kantopsluitingen en goten
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Overige bijkomstige werkzaamheden
 • Aanbrengen groenvoorzieningen incl. nazorg 

tekening Groote Hoeven