Werk in uitvoering

 

 

 

In opdracht van Gemeente Peel en Maas starten wij in mei 2024 met de aanleg van een parkeerterrein aan de Kurversweg in Meijel. 
Naar verwachting zullen de laatste werkzaamheden eind juli 2024 worden afgerond.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Verkeersmaatregelen
  • Het schonen van het terrein
  • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen straat- en trottoirkolken
  • Aanbrengen funderingen
  • Stellen kantopsluitingen en goten
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Overige bijkomstige werkzaamheden