Werk in uitvoering

logo helmond

 

In opdracht van Gemeente Helmond zijn wij bezig met de herinrichting van de Braaksestraat in Helmond.  

Om de overlast voor de aanliggende percelen te beperken worden de werkzaamheden in 6 fases uitgevoerd.
Naar verwachting zal eind februari 2024 de laatste fase worden afgerond.

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Verkeersmaatregelen
 • Verwijderen verhardingen
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
 • Vervangen huisaansluitingen en kolkleidingen
 • Aanbrengen kolken en putranden
 • Aanbrengen funderingen
 • Stellen kantopsluitingen en goten
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Aanbrengen markeringen en bebording 

tekening Braaksestraat